In de korte video's hebben we op een samenvattende wijze geprobeerd om licht te werpen op belangrijke islamitische concepten.


Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om verschillende onderwerpen uit te leggen en de vragen te beantwoorden die door veel mensen worden gesteld.

"Wees dus geduldig. Waarlijk, de belofte van Allah is waar, en laat degenen die geen zekerheid over het geloof hebben, je niet ontmoedigen van de verkondiging van Allah’s Boodschap."


(Soera 30, vers 60)We hebben d.m.v. informatie uit de Edele Qoran bewezen dat de islam een religie van vrede is. Een religie die terrorisme nooit zou goedkeuren, daardoor kan een terrorist ook nooit een moslim zijn. Terrorisme is maar één van de vele hedendaagse topics die we hebben besproken.


Al deze topics dienen om te illustreren dat er geen enkele kwestie is die niet vanuit een islamitisch standpunt bekeken en besproken kan worden.

Onze waarden en ons verhaal


Neem contact op